اسید سیتریک (مونوهیدرات – خشک) جوهر لیمو

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

اسید سیتریک (مونوهیدرات – خشک) جوهر لیمو

این جسم در عصاره میوه ها یافت می شود و بلورهای آن بی رنگ است.

فرمول شیمیایی:   C3H4(OH)(KOOH)3H)H2O
کاربرد: صنعت دارو سازی و مواد غذایی.

 مشخصات :

 

Item

index

Assay

99.5-101% 

Ca        

200PPM  Max.   

Ba

Pass Test  

Heavy Metals 

10PPM     Max. 

Fe  

50PPM     Max. 

Sulphated Ash

0.05%       Max. 

Chloride 

50PPM     Max.   

Oxalate  

100PPM   Max. 

Sulphate 

150PPM   Max. 

Water

7-9%    

As  

1PPM    Max.

Readily carbonisable substance

Not Deeper Than Standard

Al 

2PPM          Max. 

Endotoxine Bacterial

0.5 IU/mg   Max. 

 

 

                      

 


شما اینجا هستید : محصولات اسید سیتریک (مونوهیدرات – خشک) جوهر لیمو